Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na usługę logopedii

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi logopedii (na rok 2024)

a) Logopedia w zakresie diagnozy pogłębionej dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej

b) Logopedia w ramach usług wspierających rozwój, kompensujące opóźnienia

w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nabór nr 7/FEWP.06.15-IZ.00-001/23 wniosek nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23.

Szczegóły oferty: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/190849

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja przypominamy o ludziach wielkiego serca, którzy tworzą nowe rodziny dla dzieci osieroconych i odrzuconych – o Rodzicach Zastępczych. Rodzicielstwo zastępcze jest szansą daną przez dorosłych wielu najmłodszym, pozbawionym możliwości dorastania w rodzinie biologicznej, na odbudowanie normalnego, bezpiecznego życia wśród przyjaznych, życzliwych osób. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, to dzień nie tylko Rodziców, ale także dzieci, którym dali bezpieczny dom.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego – superwizor

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie informuje o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zadania, którego przedmiotem jest: realizacja usług Superwizji w ramach usług wsparcia rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych opiekunów usamodzielnienia, rodzin biologicznych i ich otoczenia (zad. 6 poz. 76 we wniosku o dofinansowanie – część) w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). 

Informacja o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego na realizację usług pedagoga

Informacja o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego na realizację usług pedagoga w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nabór nr 7/FEWP.06.15-IZ.00-001/23 wniosek nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23.

LEŚNICY ZAPRASZAJĄ NA DZIKI DZIEŃ DZIECKA

Nadleśnictwo Przedborów zaprasza na Dziki Dzień Dziecka!
Z okazji Dnia Dziecka leśnicy zapraszają na rodzinne i pełne atrakcji ekologiczne wydarzenie. Warsztaty są bezpłatne, a program bardzo ciekawy. W planach jest spacer dendrologiczny, warsztaty stolarskie, gra terenowa pod nazwą „CSI Zagadki Nadleśnictwa Przedborów”, eko piknik oraz pokaz filmu przyrodniczego produkcji Lasów Państwowych na dużym ekranie.

Kiedy: 01.06.24 r.
Gdzie: Plac Pod Dębem Przedborów
Podczas wydarzenia nie zabraknie niespodzianek, dlatego zapisz się już dziś! Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: beata.katna@poznan.lasy.gov.pl lub pod numerem tel.: 733265643.
W treści maila prosimy o podanie danych uczestników (imię, nazwisko, wiek oraz telefon kontaktowy, jak również numer preferowanej grupy).

Harmonogram godzinowy i szczegóły wydarzenia:

Grupa I
– 12:00 – Rozpoczęcie warsztatów. Przywitanie uczestników
– 12:15 – Warsztaty majsterkowicza z okazji Dnia Dziecka, warsztat poprowadzi pasjonat drewna. Dorośli oraz dzieci pod opieką opiekunów będą mieli możliwość zaprojektowania i wykonania przedmiotów z drewna (zabawki oraz drobnych przedmiotów użytkowych).
– 14:00 Gra terenowa „CSI Zagadki Nadleśnictwa Przedborów” – dedykowana dla rodzin z dziećmi
Grupa II
– 14:00 – Rozpoczęcie warsztatów. Przywitanie uczestników
– 14:15 – Warsztaty majsterkowicza z okazji Dnia Dziecka, warsztat poprowadzi pasjonat drewna. Dorośli oraz dzieci pod opieką opiekunów będą mieli możliwość zaprojektowania i wykonania przedmiotów z drewna (zabawki oraz drobnych przedmiotów użytkowych).
– 16:00 Gra terenowa „CSI Zagadki Nadleśnictwa Przedborów” – dedykowana dla rodzin z dziećmi

Grupa III
– 16:00 – Rozpoczęcie warsztatów. Przywitanie uczestników
– 16:15 – Warsztaty majsterkowicza z okazji Dnia Dziecka, warsztat poprowadzi pasjonat drewna. Dorośli oraz dzieci pod opieką opiekunów będą mieli możliwość zaprojektowania i wykonania przedmiotów z drewna (zabawki oraz drobnych przedmiotów użytkowych).
– 18:00 Gra terenowa „CSI Zagadki Nadleśnictwa Przedborów” – dedykowana dla rodzin z dziećmi
Przez cały czas na Placu Pod Dębem będzie możliwość skorzystania ze stolika kawowego i herbaciano-zielarskiego oraz paleniska, na którym uczestnicy wydarzenia będą mogły przygotować swój posiłek.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://przedborow.poznan.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/lesnicy-zapraszaja-na-dziki-dzien-dziecka

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie informuje, że od 04.06.2024. realizowany będzie program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową, który obejmuje 50 godzin spotkań grupowych. Program jest prowadzony w systemie ciągłym.

Miejsce realizacji programu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 17

Informacji dotyczących warunków udziału w programie udzielają pracownice socjalne PCPR-OIK od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–15:00 pod nr telefonu: 

62 732 07 54; 519 332 754; 519 332 757

WAŻNA INFORMACJA w sprawie programu korekcyjno-edukacyjnego dla  osób stosujących przemoc domową 2024 r.

Celem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności samokontroli i kształtowanie pozytywnych wzorców relacji interpersonalnych. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, mają wpływać również na uzyskanie zmiany postaw i zachowań osób stosujących przemoc domową.

Program kierowany jest w szczególności do:

− osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, po odbyciu kary pozbawienia wolności (z 207 art. KK) albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

− osób stosujących przemoc domową, które ukończyły, bądź uczestniczyły w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

− osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa
w programie korekcyjno-edukacyjnym (w tym m. in. osoby nie radzące sobie ze złością, które rozładowują napięcia poprzez zachowania agresywne).

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym.

Zapytanie ofertowe

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1024x99.png

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, zaprasza do składania ofert na realizację usług Superwizji w ramach usług wsparcia rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych, opiekunów usamodzielnienia, rodzin biologicznych i ich otoczenia w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliski” realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie FEW-logo-EU-1-1024x98.png

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, zaprasza do składania ofert na:

realizację usług doradztwa zawodowego:

 1. doradztwo zawodowe w ramach usług wspierających rozwój, kompensujące opóźnienia;
 2. doradztwo zawodowe w ramach usługi wsparcia w procesie usamodzielniania wychowanków,

w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). 

„Aktywny samorząd” w 2024 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie  informuje, iż rusza nabór składania wniosków w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”.

Terminy składania wniosków w ramach Modułu I od dnia 01.03.2024 r. do 31.08.2024 r. W ramach Modułu II termin składania wniosków od dnia 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r.- semestr letni 2023/2024, oraz w terminie 01.09.2024 r. do 10.10.2024 r.- semestr zimowy 2024/2025.

Wnioski można składać poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW)

W 2024 roku realizować będziemy następujące formy wsparcia:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem
   o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
   i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ustępach: 10-24 dokumentu pod nazwą „Kierunki działań (…)” w 2024 roku.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
 • do 1.100 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
 • do 1.650 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
 1. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł,
 2. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesne) kosztów kształcenia

Dodatek (1.100 lub 1.650 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 770 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;
 • 550 zł – w przypadku, gdy ponosisz koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 330 zł – w przypadku, gdy posiadasz aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 • 330 zł – w przypadku, gdy pobierasz naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
 • 220 zł – w przypadku, gdy studiujesz w przyspieszonym trybie;
 • 330 zł – w przypadku, gdy jesteś osobą poszkodowaną w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 • 330 zł – w przypadku, gdy korzystasz z usług tłumacza języka migowego,
 • 880 zł – w przypadku, gdy posiadasz podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożysz wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko jeśli korzystasz z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
 • 550 zł – w przypadku, gdy w poprzednim semestrze pobierałeś/pobierałaś lub aktualnie pobierasz naukę w formie zdalnej (także w formie hybrydowej).

Jeśli studiujesz jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.200 zł jest możliwe, ale jeśli wysokość Twojego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Projekt realizowany przez PCPR w Ostrzeszowie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, zaprasza do składania ofert na:

realizację usług doradztwa zawodowego:

 1. doradztwo zawodowe w ramach usług wspierających rozwój, kompensujące opóźnienia;
 2. doradztwo zawodowe w ramach usługi wsparcia w procesie usamodzielniania wychowanków,

w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). 

Informacja o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego – doradca zawodowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę superwizji.
Link do szczegółów oferty

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187825

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę terapii.

Link do szczegółów oferty

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187837

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie ponownie zaprasza do składania ofert na usługę superwizji.

Link do szczegółów oferty

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188507

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest świadczenie usług terapii.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę psychoterapii
Link do szczegółów oferty

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188830

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę psychoterapii
Link do szczegółów oferty
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/189355

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę pedagoga
Link do szczegółów oferty https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/189360

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę psychoterapii
Link do szczegółów oferty
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/190379

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie informuje o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zadania, którego przedmiotem jest: realizacja usług Superwizji w ramach usług wsparcia rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych opiekunów usamodzielnienia, rodzin biologicznych i ich otoczenia (zad. 6 poz. 76 we wniosku o dofinansowanie – część) w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi logopedii (na rok 2024)

a) Logopedia w zakresie diagnozy pogłębionej dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej

b) Logopedia w ramach usług wspierających rozwój, kompensujące opóźnienia

w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nabór nr 7/FEWP.06.15-IZ.00-001/23 wniosek nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23.

Szczegóły oferty: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/190849

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na usługę Logopedy

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług Psychoterapii

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług Psychoterapii na rok 2024. 

Lin do ogłoszenia w Bazie konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/191969

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację usługi psychologa na rok 2024 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie zaprasza do składania ofert na realizację usług psychologa na rok 2024

Szczegóły w linku poniżej

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9ffff390-3aa9-11ef-880f-0e435a8a43bc

Informacja o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego na realizację usługi psychoterapii