Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE – Postępowanie dotyczące wyłonienia Wykonawcy usługi zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z zakresu programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w roku 2023


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, w związku z realizacją zadania ustawowego dotyczącego prowadzenia działań w zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym dla sprawców przemocy domowej, rozpoczyna postępowanie dotyczące wyłonienia Wykonawcy usługi zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z zakresu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w roku 2023

Zapytanie wraz z załącznikami w poniższym pliku.

Orzeczenia o niepełnosprawności – przedłużenie terminów ważności!

Zgodnie z ustawą orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności upłynąłby:

  • do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do
    31 marca 2024 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów
    (wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) zachowają ważność
    do 30 września 2024 r.

Karty parkingowe i legitymacje osób niepełnosprawnych zachowają ważność wedle identycznych zasad i terminów jak orzeczenia o niepełnosprawności podanych wyżej (art. 24 ust. 1). Jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności.

Przepisy wejdą w życie po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP.

Przemoc w rodzinie – gdzie szukać pomocy? Pomoc specjalistyczna; pomoc instytucjonalna – programy terapeutyczne dla osób dotkniętych przemocą

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbania, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną.

Czytaj więcej

Rusza kampania społeczna „My, Rodzice dzieci trans”

Pod hasłem „My, Rodzice dzieci trans” startuje kampania społeczna, mająca na celu szeroką edukację społeczeństwa na temat transpłciowości. Inicjatywa stowarzyszenia „My, Rodzice” i fundacji Równik Praw ma pokazać, że przyzwolenie na nienawistne wypowiedzi polityków i innych osób publicznych odbiera godność osobom transpłciowym i bezpośrednio zagraża ich życiu, dotykając też całe ich rodziny.

Czytaj więcej

Podział środków na rehabilitację osób niepełnosprawnych – 2023

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2023 roku. Pula środków PFRON w 2023 roku dla powiatu ostrzeszowskiego wynosi 5 046 578 złotych, z czego 139 000 złotych przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a 4 907 578 złotych – na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

Czytaj więcej

Kampania Państwowej Komisji ds. Pedofilii „#Rozmawiaj#Reaguj”

Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy. Istotą pierwszej kampanii społecznej Państwowej Komisji jest rozbudzenie w dorosłych,
w szczególności w opiekunach dzieci i młodzieży świadomości i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań
w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.
W szczególności, celem jest odbarczenie dzieci z poczucia winy i wstydu oraz zapobieganie ponownemu zranieniu po ujawnieniu sprawy. Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

Czytaj więcej

„Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Przypominamy o kontynuacji programu „Aktywny samorząd” moduł II – pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym /wieczorowym/ zaocznym.

Czytaj więcej

Odwołanie epidemii a przedłużenie ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Od 16 maja 2022 r. obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, a stan epidemii został odwołany.

Wyjaśniamy, że w aktualnym stanie prawnym orzeczenia o niepełnosprawności nadal mogą być przedłużane na zasadach określonych w art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.¹ Okres 60 dni, o którym mowa w tym przepisie, rozpocznie się z dniem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Czytaj więcej

Zbiórka środków finansowych

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uruchomiona została również zbiórka środków finansowych.

Pieniądze można wpłacać na konto:

Stowarzyszenie Inicjatyw Powiatowych
ul. Zamkowa 31, 63-500 OstrzeszówSBL Kępno/Ostrzeszów
Nr konta: 29 8413 0000 0116 4107 2000 0001
Tytułem: Darowizna na cele statutowe-Ukraina

POTRZEBNA POMOC

W związku z aktualną sytuacją na terenie Ukrainy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrzeszowie zwraca się z prośbą o przekazanie do siedziby PCPR w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 17  niżej wymienionych artykułów: koce, śpiwory, środki czystości, żywność z długoterminową datą ważności. W/wym. produkty będą przyjmowane w siedzibie PCPR w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 17 (wejście od podwórza, szklane drzwi) w godzinach 9.00 – 18.00 od 26.02.2022 (tj. od soboty codziennie do odwołania).

Nr telefonu 519332758, 519332754

16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć

W czasie 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć mężczyźni na całym świecie wpinają w klapy marynarek białe wstążki po to, aby wyrazić swój sprzeciw wobec wszelkich form przemocy. Po raz pierwszy mężczyźni przypięli białe wstążki w 1991 roku w Kanadzie. Upamiętnili tym 24 kobiety, które zginęły w 6 grudnia 1989 w tzw. masakrze w Montrealu, kiedy uzbrojony w broń palną i nóż myśliwski mężczyzna wkroczył na Politechnikę i dokonał zbiorowego zabójstwa kobiet. Wybierał ofiary ze względu na ich płeć. W Kanadzie 6 grudnia obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci o Przemocy Wobec Kobiet.

#MakeLoveNotPrzemoc #16DniPrzeciwPrzemocyzeWzględuNaPłeć #ROPS16Dni #SWW16Dni #Wielkopolskaprzeciwprzemocywobeckobiet #Wielkopolska16Dni #białawstążka
Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego
.

#MakeLoveNotPrzemoc Wielkopolska kampania w ramach 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet – ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ten dzień jest także początkiem światowej kampanii 16 Dni Akcji przeciw Przemocy ze względu na płeć. Kampania trwa do 10 grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Te dni podkreślają związek między przemocą wobec kobiet i naruszaniem praw człowieka. Wielkopolska włącza się w 16 Dni Akcji z kampanią „Make love not przemoc”.

Więcej informacji i plakaty do pobrania znajdziecie Państwo na stronie wielkopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie www.przemoc.edu.pl

#MakeLoveNotPrzemoc #16DniPrzeciwPrzemocyzeWzględuNaPłeć #ROPS16Dni #SWW16Dni #Wielkopolskaprzeciwprzemocywobeckobiet #Wielkopolska16Dni

Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Zaproszenie do składania ofert na zakup nowego lub demonstracyjnego samochodu osobowego marki Hyundai I30 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, zaprasza do składania ofert na zakup nowego lub demonstracyjnego samochodu osobowego marki Hyundai I30 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Formularz ofert wraz z załącznikami do pobrania znajduje się w poniższym pliku.

Komunikat

Komunikat

      Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie  informuje, że 4 czerwca 2021r. (piątek)  będzie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dniem wolnym  od  pracy za święto przypadające w sobotę 1.05.2021r.,
co wynika z uregulowań art. 130 § 2 Kodeksu Pracy.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
/-/ Bożena Powązka