Informacja o wynikach zapytania ofertowego – superwizor

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie informuje o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zadania, którego przedmiotem jest: realizacja usług Superwizji w ramach usług wsparcia rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych opiekunów usamodzielnienia, rodzin biologicznych i ich otoczenia (zad. 6 poz. 76 we wniosku o dofinansowanie – część) w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).