Bezpieczny pokój

Bezpieczny Pokój, jest kolejnym przedsięwzięcie realizowanym w ramach pomocy ofiarom przestępstw. Uruchomiony w 2004r z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w siedzibie przy ul. Zamkowej, został sfinansowany i wyposażony w całości ze środków pozyskanych od przychylnych inicjatywie sponsorów z terenu Powiatu Ostrzeszowskiego. Ponadto pozyskiwane są środki z budżetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, które przeznaczono na modernizację i zakup nowego sprzętu. 
      Bezpieczny Pokój przeznaczony jest do przesłuchań najmłodszych ofiar lub świadków przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, a także spotkań dzieci będących w rodzinach zastępczych z ich naturalnymi rodzicami oraz do prowadzenia bieżącej pracy psychologa Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Pomieszczenie urządzone jest w całości dla potrzeb przesłuchiwanego w nim dziecka. Otoczenie zabawek, ciepłych kolorów ścian a także „domowa atmosfera” ma wywierać korzystny wpływ na osoby a w szczególności dzieci, które się w nim znajdą. Jest to szczególnie ważne dla najmłodszych ofiar przestępstw, którym trzeba zapewnić maksymalne poczucie bezpieczeństwa podczas przesłuchania. Dziecko w odpowiednich warunkach /kolorowe ściany, książeczki, czy pluszaki) łatwiej i swobodniej formułuje swoje wypowiedzi. Otoczenie takie powoduje zmniejszenie lęku i napięcia u dziecka będącego w trudnej sytuacji psychologicznej i pomaga opowiedzieć o doznanych przez nie krzywdach i zaniedbaniach.
       Głównym zadaniem Bezpiecznego Pokoju jest ograniczenie ilości przesłuchań dzieci do minimum (np. przez wykorzystanie przez sądy nagrań video), aby nie narażać ich na ponowne przeżywanie traumatycznych wydarzeń, oraz uniknięcie „zetknięcia się” dziecka ze sprawcą podczas przesłuchania a także stworzenia warunków do: uczestniczenia w przesłuchaniu (dzięki dwóm pomieszczeniom) wszystkich osób zaangażowanych w rozwiązanie sprawy, natychmiastowego uruchomienia działań pomocowych skierowanych do dziecka i rodziny – bieżącego obserwowania przesłuchiwanej ofiary. Aby powyższe cele zostały osiągnięte, w ramach tzw. „Bezpiecznego Pokoju” funkcjonują dwa pomieszczenia: jedno, przeznaczone do przesłuchań (wyposażone w: stolik, krzesełka – dywanik, zabawki, pluszaki, malowanki, flamastry, papier do rysowania, mebelki dziecięce, kolorowe ściany z namalowanymi postaciami z bajek, kanapę skierowaną na wprost weneckiego lustra oraz fotele. W drugim pomieszczeniu za szybą znajduje się kamera rejestrująca proces przesłuchania, mikrofon /również maskowany w pomieszczeniu/, komputer do przetwarzania i obróbki zebranego materiału. Po między oboma pomieszczeniami funkcjonuje obustronna komunikacja bezprzewodowa umożliwiająca kontakt z przesłuchującym dziecko psychologiem. Tak przygotowane pomieszczenia udostępniane są sędziom, prokuratorom, policji, pracownikom socjalnym, psychologom i innym osobom niezbędnym w trakcie zbierania materiału dowodowego przestępstwa oraz organizowania procesu pomocy dziecku i rodzinie.
       „Bezpieczny Pokój”, stanowi nie tylko, kolejny element systemu wsparcia rodziny w stanie kryzysu, ale także jest elementem umożliwiającym dziecku złożenie zeznań bez obaw, w bezpiecznych warunkach, co oddali je od konieczności ponownego przeżywania traumatycznych doznań.