Lista numerów telefonicznych

Działy i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Ostrzeszowie

Dyrektor
tel. 62 732 07 59, 519-332-751
biuro@pcprostrzeszow.pl
biuro nr 8

Dział Osób Niepełnosprawnych, Pomocy Instytucjonalnej, Projektów  
i Spraw Organizacyjnych

tel. 62 732 07 50/751, 519-332-750
mail: biuro@pcprostrzeszow.pl
biuro nr 6

tel. 06/ 732 07 53, 519-332-753
mail: rehabilitacja.spol@pcprostrzeszow.pl
biuro nr 11

Dział Finansowo-Kadrowy
tel. 62 732 07 52, 519-332-752
mail: ksiegowosc@pcprostrzeszow.pl
biuro nr 37

Dział do Spraw Osób Niepełnosprawnych
tel. 06/ 732 07 53, 519-332-753
mail: rehabilitacja.spol@pcprostrzeszow.pl
biuro nr 11

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
tel. 62 732 07 87, 519-332-758
mail: piecza.zastepcza@pcprostrzeszow.pl
biuro nr 23 (I piętro)

Dział – Ośrodek Interwencji Kryzysowej
tel. 62 732 07 54, 519 332 754/757
mail: oik@pcprostrzeszow.pl

„Bezpieczny Pokój” mieści się w części głównej PCPR   

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
tel. 62 732 07 55, 519-332-755, 519 332 700
mail: zespol.orzekania@pcprostrzeszow.pl
biuro nr 2 i 4

mail: iod@pcprostrzeszow.pl