Powiadomienia

Zmiany w programie „Dobry start”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie informuje, że od 1 lipca 2021r. realizatorem rządowego programu „DOBRY START” będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z powyższym wnioski o przyznanie ww. świadczenia należy składać do właściwego oddziału ZUS lub za pośrednictwem platformy ZUS PUE.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- zakup środków ochrony osobistej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego liderem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w związku z którym będzie realizować zadanie: zakup środków ochrony osobistej z przeznaczeniem dla rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego.