Aktualności

„Już jesteś?” – rodzicielstwo zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie dołącza do ogólnopolskiej kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze, która jest realizowana przez Fundację „Edukacja z Wartościami”.

Informacje o kampanii są dostępne na stronie internetowej https://rodziczastepczy.pl/

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco działań Fundacji „Edukacja z Wartościami” zwłaszcza w projekcie: www.niezastapieni.org

 

Programy Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
informuje o uchwaleniu Programów Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2023-2028,
w tym Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej. Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie wraz z programami została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 18.09.2023, poz. 8830.

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE – Postępowanie dotyczące wyłonienia Wykonawcy usługi zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z zakresu programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w roku 2023


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, w związku z realizacją zadania ustawowego dotyczącego prowadzenia działań w zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym dla sprawców przemocy domowej, rozpoczyna postępowanie dotyczące wyłonienia Wykonawcy usługi zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z zakresu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w roku 2023

Zapytanie wraz z załącznikami w poniższym pliku.