Uncategorized

„Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Przypominamy o kontynuacji programu „Aktywny samorząd” moduł II – pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym /wieczorowym/ zaocznym.

Czytaj więcej

DO KOŃCA SIERPNIA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI W PROGRAMIE „AKTYWNY SAMORZĄD”

W ramach programu „Aktywny samorząd” osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie np. zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, oprzyrządowania do posiadanego samochodu czy uzyskania prawa jazdy. Wnioski można składać do końca sierpnia br.

Moduł I programu zakłada dofinansowanie działań likwidujących bariery transportowe, bariery w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, w poruszaniu, a także dofinansowanie opieki nad osobą zależną.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie kosztów:
• zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• zakupu sprzętu elektronicznego,
• oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• uzyskania prawa jazdy,
• zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu,
• zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.

Wniosek bez wychodzenia z domu, bez barier i kolejek można w prosty sposób złożyć online. Służy temu System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW).
System pozwala na załatwienie sprawy online na wszystkich etapach – od wypełnienia wniosku po rozliczenie dofinansowania.
Termin składania wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd” mija 31 sierpnia 2022 roku.


Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023 – w ramach Modułu II programu – termin do 10 października 2022 roku.

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało uroczyste spotkanie, w którym wzięły udział zawodowe rodziny zastępcze oraz Rodzinne Domy Dziecka działające na terenie naszego powiatu. Uroczystość odbyła się 12.07.2022r. w restauracji Zacisze w Ostrzeszowie.
W spotkaniu brała udział także Wicestarosta – Pani Zofia Witkowska, która razem
z Dyrektorem PCPR – Panią Bożeną Powązką wręczyły rodzinom zastępczym kwiaty oraz podziękowania za pracę, jaką rodzice zastępczy na co dzień wkładają w wychowanie dzieci.

Zdając sobie sprawę z trudu wykonywanej pracy, dziękujemy wszystkim rodzinom zastępczym działającym na terenie naszego powiatu i życzymy wytrwałości, satysfakcji
oraz zadowolenia z pełnionej roli.

W organizację uroczystości z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego włączyła się Fundacja Królowej św. Jadwigi.

Odwołanie epidemii a przedłużenie ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Od 16 maja 2022 r. obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, a stan epidemii został odwołany.

Wyjaśniamy, że w aktualnym stanie prawnym orzeczenia o niepełnosprawności nadal mogą być przedłużane na zasadach określonych w art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.¹ Okres 60 dni, o którym mowa w tym przepisie, rozpocznie się z dniem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Czytaj więcej