Uncategorized

Oferta pracy dla specjalistów (psychologa, psychoterapeuty, pedagoga, doradcy zawodowego oraz logopedy)

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w związku z realizacją projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” w ramach Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+) ogłasza nabór na specjalistów : psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, psychoterapeuty, pedagoga.

Czytaj więcej

„Już jesteś?” – rodzicielstwo zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie dołącza do ogólnopolskiej kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze, która jest realizowana przez Fundację „Edukacja z Wartościami”.

Informacje o kampanii są dostępne na stronie internetowej https://rodziczastepczy.pl/

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco działań Fundacji „Edukacja z Wartościami” zwłaszcza w projekcie: www.niezastapieni.org

 

Programy Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
informuje o uchwaleniu Programów Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2023-2028,
w tym Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej. Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie wraz z programami została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 18.09.2023, poz. 8830.

Czytaj więcej

UWAGA ! 10.10. upływa termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II programu AKTYWNY SAMORZĄD

Moduł II programu AKTYWNY SAMORZĄD – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Czytaj więcej