Autor: Anna Myja

Programy Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
informuje o uchwaleniu Programów Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2023-2028,
w tym Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej. Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie wraz z programami została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 18.09.2023, poz. 8830.

Czytaj więcej

UWAGA ! 10.10. upływa termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II programu AKTYWNY SAMORZĄD

Moduł II programu AKTYWNY SAMORZĄD – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE – Postępowanie dotyczące wyłonienia Wykonawcy usługi zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z zakresu programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w roku 2023


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, w związku z realizacją zadania ustawowego dotyczącego prowadzenia działań w zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym dla sprawców przemocy domowej, rozpoczyna postępowanie dotyczące wyłonienia Wykonawcy usługi zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z zakresu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w roku 2023

Zapytanie wraz z załącznikami w poniższym pliku.