Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług Psychoterapii

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług Psychoterapii na rok 2024. 

Link do ogłoszenia w Bazie konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/191969