Aktualności

Informacja o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego na realizację usług pedagoga

Informacja o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego na realizację usług pedagoga w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nabór nr 7/FEWP.06.15-IZ.00-001/23 wniosek nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23.

LEŚNICY ZAPRASZAJĄ NA DZIKI DZIEŃ DZIECKA

Nadleśnictwo Przedborów zaprasza na Dziki Dzień Dziecka!
Z okazji Dnia Dziecka leśnicy zapraszają na rodzinne i pełne atrakcji ekologiczne wydarzenie. Warsztaty są bezpłatne, a program bardzo ciekawy. W planach jest spacer dendrologiczny, warsztaty stolarskie, gra terenowa pod nazwą „CSI Zagadki Nadleśnictwa Przedborów”, eko piknik oraz pokaz filmu przyrodniczego produkcji Lasów Państwowych na dużym ekranie.

Kiedy: 01.06.24 r.
Gdzie: Plac Pod Dębem Przedborów
Podczas wydarzenia nie zabraknie niespodzianek, dlatego zapisz się już dziś! Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: beata.katna@poznan.lasy.gov.pl lub pod numerem tel.: 733265643.
W treści maila prosimy o podanie danych uczestników (imię, nazwisko, wiek oraz telefon kontaktowy, jak również numer preferowanej grupy).

Harmonogram godzinowy i szczegóły wydarzenia:

Grupa I
– 12:00 – Rozpoczęcie warsztatów. Przywitanie uczestników
– 12:15 – Warsztaty majsterkowicza z okazji Dnia Dziecka, warsztat poprowadzi pasjonat drewna. Dorośli oraz dzieci pod opieką opiekunów będą mieli możliwość zaprojektowania i wykonania przedmiotów z drewna (zabawki oraz drobnych przedmiotów użytkowych).
– 14:00 Gra terenowa „CSI Zagadki Nadleśnictwa Przedborów” – dedykowana dla rodzin z dziećmi
Grupa II
– 14:00 – Rozpoczęcie warsztatów. Przywitanie uczestników
– 14:15 – Warsztaty majsterkowicza z okazji Dnia Dziecka, warsztat poprowadzi pasjonat drewna. Dorośli oraz dzieci pod opieką opiekunów będą mieli możliwość zaprojektowania i wykonania przedmiotów z drewna (zabawki oraz drobnych przedmiotów użytkowych).
– 16:00 Gra terenowa „CSI Zagadki Nadleśnictwa Przedborów” – dedykowana dla rodzin z dziećmi

Grupa III
– 16:00 – Rozpoczęcie warsztatów. Przywitanie uczestników
– 16:15 – Warsztaty majsterkowicza z okazji Dnia Dziecka, warsztat poprowadzi pasjonat drewna. Dorośli oraz dzieci pod opieką opiekunów będą mieli możliwość zaprojektowania i wykonania przedmiotów z drewna (zabawki oraz drobnych przedmiotów użytkowych).
– 18:00 Gra terenowa „CSI Zagadki Nadleśnictwa Przedborów” – dedykowana dla rodzin z dziećmi
Przez cały czas na Placu Pod Dębem będzie możliwość skorzystania ze stolika kawowego i herbaciano-zielarskiego oraz paleniska, na którym uczestnicy wydarzenia będą mogły przygotować swój posiłek.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://przedborow.poznan.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/lesnicy-zapraszaja-na-dziki-dzien-dziecka

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie informuje, że od 04.06.2024. realizowany będzie program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową, który obejmuje 50 godzin spotkań grupowych. Program jest prowadzony w systemie ciągłym.

Miejsce realizacji programu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 17

Informacji dotyczących warunków udziału w programie udzielają pracownice socjalne PCPR-OIK od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–15:00 pod nr telefonu: 

62 732 07 54; 519 332 754; 519 332 757

WAŻNA INFORMACJA w sprawie programu korekcyjno-edukacyjnego dla  osób stosujących przemoc domową 2024 r.

Celem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności samokontroli i kształtowanie pozytywnych wzorców relacji interpersonalnych. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, mają wpływać również na uzyskanie zmiany postaw i zachowań osób stosujących przemoc domową.

Program kierowany jest w szczególności do:

− osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, po odbyciu kary pozbawienia wolności (z 207 art. KK) albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

− osób stosujących przemoc domową, które ukończyły, bądź uczestniczyły w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

− osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa
w programie korekcyjno-edukacyjnym (w tym m. in. osoby nie radzące sobie ze złością, które rozładowują napięcia poprzez zachowania agresywne).

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym.

Zapytanie ofertowe

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1024x99.png

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, zaprasza do składania ofert na realizację usług Superwizji w ramach usług wsparcia rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych, opiekunów usamodzielnienia, rodzin biologicznych i ich otoczenia w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliski” realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie FEW-logo-EU-1-1024x98.png