Informacja o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego – doradca zawodowy