Aktualności

Projekt realizowany przez PCPR w Ostrzeszowie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, zaprasza do składania ofert na:

realizację usług doradztwa zawodowego:

  1. doradztwo zawodowe w ramach usług wspierających rozwój, kompensujące opóźnienia;
  2. doradztwo zawodowe w ramach usługi wsparcia w procesie usamodzielniania wychowanków,

w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). 

Informacja o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego – doradca zawodowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę superwizji.
Link do szczegółów oferty

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187825

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę terapii.

Link do szczegółów oferty

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187837

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie ponownie zaprasza do składania ofert na usługę superwizji.

Link do szczegółów oferty

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188507

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest świadczenie usług terapii.