Zapytanie ofertowe

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1024x99.png

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, zaprasza do składania ofert na realizację usług Superwizji w ramach usług wsparcia rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych, opiekunów usamodzielnienia, rodzin biologicznych i ich otoczenia w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliski” realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie FEW-logo-EU-1-1024x98.png