Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, zaprasza do składania ofert na:

realizację usług doradztwa zawodowego:

  1. doradztwo zawodowe w ramach usług wspierających rozwój, kompensujące opóźnienia;
  2. doradztwo zawodowe w ramach usługi wsparcia w procesie usamodzielniania wychowanków,

w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).