III TURA NABORU WNIOSKÓW W PROGRAMIE „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ!” MOBILNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.

Trzecia tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością rozpocznie się 1 marca 2024 r. od godziny 10:00 i potrwa do 31 marca 2024 r. do godz. 23:59.

Kto może skorzystać?

Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która na stałe porusza się na wózku inwalidzkim.

Jakie auto może zostać dofinansowane?

Samochód, który jest dostosowany do wjazdu wózkiem na miejsce pasażera lub kierowcy, nowy lub używany, ale nie starszy niż 6 lat.

Wysokość dofinansowania
1. dla samochodu dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością:
• do 150.000,00 zł – 80% ceny samochodu
• nadwyżka między 150.000,00 zł – 250.000,00 zł – 50%
• nadwyżka 250.000,00 zł – 300.000,00 zł – 30%
2. dla samochodu dostosowanego do przewozu pasażera będącego osobą z niepełnosprawnością:
• do 130.000,00 zł – 85% ceny samochodu
• nadwyżka 130.000,00 – 200.000,00 zł – 50%
• nadwyżka 200.000,00 zł – 230.000,00 zł – 30%

Jak złożyć wniosek?
Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/


Aby złożyć wniosek trzeba posiadać adres e-mail i profil zaufany.

Wniosek może zostać przez pełnomocnika.
Konieczne jest złożenie nowego wniosku w systemie SOW – nie ma możliwości wykorzystania wniosków z wcześniejszych naborów.
Konieczne jest załączenie zaświadczenia lekarskiego wystawionego nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku

Więcej informacji :  https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/iii-tura-naboru-wnioskow-w-programie-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mobilno/