UWAGA ! 10.10. upływa termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II programu AKTYWNY SAMORZĄD

Moduł II programu AKTYWNY SAMORZĄD – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd można złożyć bez wychodzenia z domu – w formie elektronicznej poprzez darmowy System Obsługi Wsparcia SOW dostępny pod adresem www.sow.pfron.org.pl. Do złożenia wniosku potrzebny jest: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW oraz podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP.

Termin zakończenia składania wniosków w Module II przypada na 10 października 2023 r. w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024.