„Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania”

„Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania”. Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w spotkaniu „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania”, podsumowującym serię konsultacji społecznych projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, które odbyły się w czerwcu, lipcu, wrześniu oraz październiku bieżącego roku.

Kiedy i gdzie?

Wydarzenie odbędzie się 19.10.2023 (czwartek) w Warszawie w godz. 10.00-15.00.

Program wydarzenia:

10.00 – 10.15 – Przywitanie gości
10.15 – 11.30 – Wystąpienia prelegentów:

  • 2012 – 2023 – Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce co jeszcze jest do zrobienia?
  • Sprawozdanie z wykonywania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce
  • Wdrażanie Konwencji -trendy w Europie
  • Prace nad projektem Ustawy wdrażającej Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

11.30 – 12.00 – Przerwa
12.00 – 14.30 – Warsztaty – 3 warsztatowe bloki tematyczne do wyboru prowadzone równolegle

  • 12.00 – 13.00 – Prezentacja propozycji przez Ekspertów
  • 13.00 – 14.00 – Dyskusja w grupach
  • 14.00 – 14.30 – Podsumowanie pracy w grupach
  1. Godność, podmiotowość, przeciwdziałanie dyskryminacji -wybrane propozycje zmian w prawie
  2. Mieszkanie, budżet osobisty, wsparcie w środowisku lokalnym – nowe elementy systemu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami
  3. Zdrowie, zatrudnienie, dostępność -rozbudowa mechanizmów wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami

14.30 – 15.00 – Podsumowanie konferencji

Konferencja podsumowująca spotkania konsultacyjne_19.10.2023_PROGRAMPobierz

Zapisy

Na wydarzenie obowiązują zapisy poprzez formularz:

„Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania” spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne 19.10.2023

Osobom, które otrzymają potwierdzenie udziału w spotkaniu, zostanie wysłany mail z dokładnym wskazaniem miejsca wydarzenia. 

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona

Więcej informacji

W sprawach organizacyjnych osobami kontaktowymi są:

Agnieszka Bryndza-Stabro

tel. 663 603 408

agnieszka.bryndza-stabro@firr.org.pl

Joanna Bryk

tel. 663 000 037

joanna.bryk@firr.org.pl

Konsultacje odbywają się w ramach projektu pt. Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą.