Programy Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
informuje o uchwaleniu Programów Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2023-2028,
w tym Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej. Uchwała Rady Powiatu w Ostrzeszowie wraz z programami została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 18.09.2023, poz. 8830.

W ramach ww. programu istnieje możliwość realizacji grupy wsparcia dla pełnoletnich kobiet doznających przemocy domowej oraz grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży doznających przemocy domowej. Zapraszamy do zapoznania się z broszurami informacyjnymi dotyczącymi ww. grup wsparcia.