Komunikat nr 6 Dyrektora Biura ZMP w sprawie postępu prac nad ustawą dot. sytuacji na Ukrainie


W związku z wojną w Ukrainie odbywają się regularne spotkania ze stroną rządową w ramach KWRiST,
które relacjonujemy na naszej stronie internetowej.

W komunikatach podajemy informacje, które wynikają z tej wymiany albo docierają do nas z innych źródeł.
1. Ponownie podkreślam, że rząd RP deklaruje sfinansowanie realizacji zadań związanych z przyjęciem uchodźców z Ukrainy w naszych miastach, zapewne w dużej części w formie zwrotu poniesionych kosztów. Sugerujemy miastom i miejskim jednostkom organizacyjnym dokładne dokumentowanie prowadzonych działań. Sadzę, że ubieganie się o dotacje (zapewne poprzez wojewodów) będzie związane z normalnymi formalnościami, które Państwo znacie najlepiej z Waszych dotychczasowych relacji z urzędami wojewódzkimi.

2. Pan sekretarz Komisji Wspólnej, Marek Wójcik, po rozmowach z Prezesem RARS, ustalił m.in., że: „Jest zgoda na adresowanie pomocy do konkretnych partnerów samorządowych na Ukrainie. Na opakowaniach należy umieszczać kartki co najmniej formatu A4 (zafoliowane) z nazwą odbiorcy na Ukrainie i ewentualnie identyfikacją nadawcy. Kartka o ile jest taka możliwość powinna być w języku ukraińskim. Natomiast ze względu na sytuację dystrybucyjną na terenie Ukrainy nie ma gwarancji realizacji do konkretnego miejsca docelowego. Dlatego dobrze jest – po uzyskaniu informacji z RARS, że pomoc humanitarna wyruszyła za granicę – poinformować o tym naszego partnera ukraińskiego prosząc o to, by monitorował co się z nią dzieje już na terenie Ukrainy i zgłosił się po jej odbiór.” Po stronie ukraińskiej instytucją odbierającą jest Administracja Obwodu Lwowskiego (skrót ukraiński „Lviv OSA”). W załączeniu instrukcja RARS dot. przygotowania pomocy do przerzutu za pośrednictwem RARS.

3. Rząd informuje, że uchodźcy są objęci pomocą medyczną – w załączeniu uzgodnienia z MZ i NFZ.

4. Rząd informuje, że ponosi koszty tworzenia i funkcjonowania miejsc zakwaterowania dla uchodźców.

5. Resort pracy zapowiada daleko idące ułatwienia w podejmowaniu pracy przez uchodźców. Uchodźcy z Ukrainy będą mogli podejmować pracę natychmiast – i to bez uprzednich formalności w PUP, a jedynie za powiadomieniem PUP o podjęciu pracy (ważne w kontekście uprawnień). Planowane jest też objęcie dzieci uchodźców pomocą w ramach 500+.

6. Trwają prace nad specjalną ustawą dot. uchodźców z Ukrainy, obejmującą m.in. sprawy, o których informujemy w komunikatach. Obecnie nanoszone są poprawki legislatorów, zatem można się spodziewać, że niebawem otrzymamy projekt. Niezwłocznie go opublikujemy.

(-) Andrzej Porawski
Dyrektor Biura Związku Miast Polskich