Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na teren województwa wielkopolskiego i nie mają zapewnionego miejsca pobytu, otrzymają rządową pomoc. Powinni skontaktować się z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu, które wskaże im miejsce zakwaterowania. Tam będą mieli zapewnione: nocleg, wyżywienie oraz pomoc medyczną.

Numery, pod które należy zgłosić osoby z Ukrainy, przebywające na terenie województwa wielkopolskiego, potrzebujące wsparcia w zakresie zakwaterowania:
61 854 99 00,
61 854 99 10.

Miejsca zakwaterowania obywateli Ukrainy wyznacza Wojewoda Wielkopolski.