Informacja z Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii

Informujemy, że w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii pozostaje w gotowości do leczenia uchodźców z Ukrainy. Zadania koordynuje Urząd Marszłkowski Województwa Wielkopolskiego.