Wznowienie zajęć w WTZ

Wojewoda Wielkopolski odwołał czasowe zawieszenie działalności warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy. Wojewoda polecił wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz starostom województwa wielkopolskiego w terminie, aby od 18 stycznia środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej prowadząc swoją działalność w trybie stacjonarnym, realizowały ją w następujących formach:
– spotkań w formie indywidualnej zgodnie z potrzebami uczestników, tj. jeden pracownik z jednym uczestnikiem z wyłączeniem kontaktu z innymi uczestnikami i pracownikami,
– zajęć grupowych w formie rotacyjnej, w grupach kilkuosobowych przy utrzymaniu stałego podziału na grupy, które miałyby zajęcia w innych dniach lub godzinach, bez styczności grup pracowników i uczestników ze sobą,
– zajęć grupowych w formie hybrydowej, (np. tydzień zajęcia stacjonarne w ośrodku, tydzień zajęcia zdalne) w podziale na 2 zespoły, w grupach kilkuosobowych przy utrzymaniu stałego podziału na grupy, bez styczności grup pracowników i uczestników ze sobą.
Warunkiem wznowienia działalności stacjonarnej placówek jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz uczestników. Środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej powinny funkcjonować z bezwzględnym zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego, a zajęcia grupowe powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 23 października 2020 roku.


Stacjonarna działalność dziennych domów i klubów seniora pozostaje czasowo zawieszona.