Wnioski na turnusy bez wychodzenia z domu!

Wnioski na turnusy bez wychodzenia z domu!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie przypomina, że od 1 stycznia 2021 r. w całej Polsce można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.

Pełen proces jest realizowany elektronicznie, uwzględniony został też udział Organizatorów Turnusów jako Użytkowników Systemu. Zapewni to między innymi możliwość elektronicznego obiegu takich dokumentów jak „Informacja o wyborze organizatora”, „Oświadczenie organizatora” czy „Informacja o przebiegu turnusu”. Dzięki przystąpieniu do SOW Organizatorów turnusów, nowa funkcjonalność będzie umożliwiała również elektroniczną korespondencję między Wnioskodawcą, Realizatorem i Organizatorem Turnusu w odniesieniu do danej sprawy. 

Dzięki Systemowi SOW aplikowanie o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu i poza godzinami pracy urzędów (w praktyce 24 godziny na dobę), dając istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez SOW, Wnioskodawca musi posiadać:

  • dostęp do Internetu,
  • aktywne konto mailowe (u dowolnego dostawcy usług) oraz nr telefonu komórkowego,
  • skany (zdjęcia cyfrowe) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (SOW akceptuje pliki.jpg lub.pdf o objętości do 20 MB),

W celu złożenia wniosku, należy wejść na stronę internetową http://sow.pfron.org.pl i dokonać rejestracji Wnioskodawcy w SOW.

Proces składania wniosku w SOW polega na wypełnianiu wyświetlanych pól oraz dodaniu skanów (zdjęć cyfrowych) wyżej wymienionych dokumentów.

Dzięki skorzystaniu z SOW, Wnioskodawca będzie mógł śledzić etapy obsługi złożonego przez siebie wniosku,

SOW umożliwia również pełną komunikację z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w zakresie złożonego wniosku.


Film instruktażowo-informacyjny na portalu edukacyjno-informacyjnym https://portal-sow.pfron.org.pl/https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/turnusy/filmy-instruktazowe/filmy-instruktazowe-modul-wnioskodawcy-jak-zlozyc-wniosek-o-dofinansowanie/index.html