Oferta pracy dla specjalistów (psychologa, psychoterapeuty, pedagoga, doradcy zawodowego oraz logopedy)

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w związku z realizacją projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” w ramach Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+) ogłasza nabór na specjalistów :

psychologa

– logopedę

– doradcę zawodowego

– psychoterapeuty

– pedagoga

Szczegóły znajdują się w pliku poniżej

link do pobrania