Zarządzenie Nr 14/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie z dnia 29.12.2023 r. w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym