Przedłużona ważność orzeczeń o niepełnosprawności

Od 30 grudnia 2023 r. obowiązuje ustawa, która zmienia dotychczasowe zasady przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Według nowego przepisu prawa orzeczenia powiatowych, miejskich, wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności:

  • które zachowały ważność na podstawie przepisów w brzmieniu dotychczasowym, albo
  • których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r.,

zachowują ważność do 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Zatem nowe przepisy działają także wstecz i przywracają ważność orzeczeń, które już wygasły.