Wojna w Ukrainie – wsparcie osób przekraczających granicę / Війна в Україні – підтримка людей, що перетинають кордон

Informacja na temat przekraczania granicy ukraińsko – polskiej przez dzieci

  • Jeśli chcesz przekroczyć granicę z dzieckiem, weź paszport dziecka lub jego inny dokument tożsamości. Jeśli dziecko nie posiada takiego dokumentu, postaraj się zabrać ze sobą przynajmniej akt urodzenia dziecka.
  • Jeśli dziecko przekracza granicę z osobą, która nie jest jego rodzicem, należy posiadać przy sobie zgodę rodzica na wyjazd dziecka z Ukrainy pod opieką wskazanej osoby. Najlepiej jeśli zgoda zostałaby notarialnie poświadczona, jednak jeśli nie ma takiej możliwości warto mieć przy sobie przynajmniej pisemne upoważnienie rodzica. Wzór takiego upoważnienia możesz pobrać tutaj.

Więcej informacji pod adresem:
https://interwencjaprawna.pl/wojna-w-ukrainie-wsparcie-osob-przekraczajacych-granice-