Nieodpłatna pomoc prawna dla obywatelek i obywateli Ukrainy

Informujemy, że do dyspozycji obcokrajowców pozostaje system nieodpłatnej pomocy prawnej.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE

ul. Zamkowa 31 I. PIĘTRO pokój 40A

tel. 62 732-00-19 (tylko i wyłącznie w godzinach 12.00 – 16.00)

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 62 732 00 19 w godzinach tylko i wyłącznie 12.00 – 16.00.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu.

Godziny przyjęć: od poniedziałki do piątku od 12:00 – 16:00

PUNKTY DOSTĘPNE NA TERENIE POWIATU:

– Grabów nad Prosną, ul Kaliska 22

– Kraszewice, ul. Wieluńska 53

– Mikstat, ul Kościuszki 4,

– Doruchów, ul. Kępińska  13

– Kobyla Góra, Pl. Wiosny Ludów 1,

– Czajków Urząd Gminy

WIĘCEJ INFORMACJI : https://powiatostrzeszowski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/