Program Pomocy Dzieciom SPES – wsparcie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym.
Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.
Jest to program pomocy kierowany do  rodzin deklarujących gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności.

Wniosek może złożyć każda rodzina, która:

• opiekuje się dzieckiem, które nie skończyło 25 roku życia, znajdującym się w ciężkim stanie klinicznym tzn.
wymagającym całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych

• znajduje się w trudnej sytuacji materialnej

• jest gotowa na podejmowanie działania w celu poprawy sytuacji rodziny

Nabór wniosków trwa do 7 maja. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej.