„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiat Ostrzeszowski podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.  Przedmiotem umowy jest wsparcie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z powiatu ostrzeszowskiego.
Dzięki otrzymanym środkom Domy Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, Marszałkach i Kochłowach będą mogły zakupić środki ochrony indywidualnej, m.in. rękawiczki nitrylowe, maseczki chirurgiczne, fartuchy medyczne ochronne, lampy bakteriobójcze, oczyszczacze powietrza, dozowniki do dezynfekcji i inne.
Całkowita wartość dodatkowego wsparcia wynosi 88 850,00 zł (słownie osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).