Wizyta studyjna pracowników PCPR w subregionie kaliskim OWES

29.06.2021r. dziesięciu pracowników PCPR w Ostrzeszowie odbyło wizytę studyjną w Koźminie Wlkp. i Jarocinie.

Podczas wizyty zapoznano się z działalnością Spółdzielni Socjalnej „VIVO” zatrudniającą przy wsparciu Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi osoby niepełnosprawne oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym .

Spółdzielnia Socjalna „VIVO” ściśle współpracuje z jednostkami samorządowymi na szczeblu gminnym i powiatowym.
W ramach tej współpracy pracownicy PCPR w Ostrzeszowie mieli także okazję do zapoznania się z szeroką i wysoce rozwiniętą działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp., jak również z ofertą zatrudnienia niepełnosprawnych z ramienia prywatnego przedsiębiorcy.

Po pobycie w ZAZ w Koźminie Wlkp. pracownicy PCPR udali się do Kawiarni Filmowej w Jarocinie działającej przy Spółdzielni Socjalnej :”Zmysły”, która przy kawiarni prowadzi także pełnometrażowe kino.