Orzeczenia o niepełnosprawności – przedłużenie terminów ważności!

Zgodnie z ustawą orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności upłynąłby:

  • do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do
    31 marca 2024 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów
    (wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) zachowają ważność
    do 30 września 2024 r.

Karty parkingowe i legitymacje osób niepełnosprawnych zachowają ważność wedle identycznych zasad i terminów jak orzeczenia o niepełnosprawności podanych wyżej (art. 24 ust. 1). Jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności.

Przepisy wejdą w życie po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP.