Inkubator WŁĄCZNIKA – nabór innowacyjnych pomysłów

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zachęca organizacje pozarządowe do zapoznania się z ofertą inkubatora i wzięcia udziału w naborze pomysłów.

Oferujemy granty o średniej wartości 32 tys. zł., które pozwolą na półroczne testy mikroinnowacji.

Poszukujemy pomysłów w obszarze minimalizowania nierówności społecznych, ubóstwa czy dyskryminacji.

To szansa by wprowadzić w życie nowe, ciekawe rozwiązania dedykowane m.in.: migrantom, dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osobom w kryzysie bezdomności, osobom dyskryminowanym ze względu na płeć, orientacje seksualną, osobom z niepełnosprawnościami, seniorom itd.

Jak zacząć?
Zachęcamy do udziału w warsztatach 20-21.10.2021 r. To także okazja do zapisania się na indywidualne konsultacje.

Link do rejestracji uczestników warsztatów dostępny TUTAJ.

Innowacje społeczne to nowe rozwiązania odpowiadające na wyzwania społeczne. Mogą to być produkty, aplikacje, usługi, gry, modele pracy, podręczniki i wiele innych! Proste, nowatorskie rozwiązania, wynikające ze znajomości problemu i odpowiadające na realne potrzeby odbiorców.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie innowacje.rops.poznan.pl i oraz na Facebooku.

Serdecznie zapraszamy!

Inkubator Włącznik Innowacji Społecznych
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
tel. 61 856 73 20