Informacja o przedłużeniu ważności kart parkingowych oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakłada szereg nowych rozwiązań, które znacząco pomogą osobom niepełnosprawnym  w trudnym okresie spowodowanym pandemią koronawirusa.

  • Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego ważność upłynęło w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowuje ważność przez okres kolejnych 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.
  • Ważność kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu stanu epidemii.