Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów

Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for Ukraine, integrująca te propozycje zawiera obecnie ponad 2300 ofert (praca dla ponad 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 55 krajów świata. Samych ofert z Polski jest ponad 160.

Baza jest efektem solidarności naukowców z całego świata z uchodźcami z Ukrainy, czego przejawem jest fakt, że setki uniwersytetów i instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Ukraińskie Ministerstwo Nauki szacuje, że około 30% pracowników nauki (ponad 50 tys.) musiało opuścić Ukrainę, a duża część z pozostałych, którzy zmienili miejsce pobytu w granicach Ukrainy, jest bez pracy, lub zarabia 30% tego co dawniej.

Baza danych jest efektem pracy ponad 150 wolontariuszy tworzących ruch Science for Ukraine https://scienceforukraine.eu/. Zainicjowany między innymi przez polskie uczelnie. Naszym celem jest śledzenie potrzeb, pośredniczenie w kontaktach, ale przede wszystkim integrowanie informacje o ofertach pracy z całego świata w bazachdanych i udostępnianie ich wszystkim potrzebującym.

Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.

Opisy ofert pracy w bazie są w języku angielskim. By uzyskać tłumaczenie wystarczy kliknąć prawym klawiszem poza obszarem tekstu na prawej stronie ekranu i wybrać z listy opcję: „Przetłumacz na język polski”.