Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało uroczyste spotkanie, w którym wzięły udział zawodowe rodziny zastępcze oraz Rodzinne Domy Dziecka działające na terenie naszego powiatu. Uroczystość odbyła się 12.07.2022r. w restauracji Zacisze w Ostrzeszowie.
W spotkaniu brała udział także Wicestarosta – Pani Zofia Witkowska, która razem
z Dyrektorem PCPR – Panią Bożeną Powązką wręczyły rodzinom zastępczym kwiaty oraz podziękowania za pracę, jaką rodzice zastępczy na co dzień wkładają w wychowanie dzieci.

Zdając sobie sprawę z trudu wykonywanej pracy, dziękujemy wszystkim rodzinom zastępczym działającym na terenie naszego powiatu i życzymy wytrwałości, satysfakcji
oraz zadowolenia z pełnionej roli.

W organizację uroczystości z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego włączyła się Fundacja Królowej św. Jadwigi.