ZAPYTANIE OFERTOWE – Postępowanie dotyczące wyłonienia Wykonawcy usługi zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z zakresu programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w roku 2023


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, w związku z realizacją zadania ustawowego dotyczącego prowadzenia działań w zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym dla sprawców przemocy domowej, rozpoczyna postępowanie dotyczące wyłonienia Wykonawcy usługi zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z zakresu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w roku 2023

Zapytanie wraz z załącznikami w poniższym pliku.