Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2022.

Bardzo ważną rolę w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz włączania ich do życia społecznego, odgrywa organizacja sportu, kultury, rekreacji
i turystyki. Tego typu działania zwiększają aktywność niepełnosprawnych i przyspieszają proces ich integracji społecznej.

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające  osobowości prawnej, jeśli :

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

W 2022 roku preferowane będą wnioski dotyczące:

1)  realizacji zadania na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego;

2) integracji środowiska lokalnego poprzez promocję kultury, sportu, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;

Informujemy, że wnioski na ww. zadanie można składać za pomocą darmowego systemu SOW (System Obsługi Wsparcia) (link poniżej) do 30 listopada 2021 roku lub w siedzibie PCPR pokój nr 11, ul. Zamkowa 17, 63-500 Ostrzeszów.  

Elektroniczny sposób złożenia wniosku rekomendowany jest przez PFRON.

Link do Systemu Obsługi Wsparcia:

https://sow.pfron.org.pl/