Transport z Wielkopolskiego Banku Żywności

12 kwietnia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie dotarł kolejny transport z Wielkopolskiego Banku Żywności.Dostarczono napoje, owoce i warzywa, jogurty, pieczywo i ciasta – łącznie 1472 kg produktów o wartości 6 831 zł. Żywność została rozdysponowana pomiędzy Domy Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, Kochłowach i Marszałkach; część trafiła do prowadzonej przez powiat jadłodzielni znajdującej się przy Kościele Chrystusa Króla w Ostrzeszowie.