Rusza kampania społeczna „My, Rodzice dzieci trans”

Pod hasłem „My, Rodzice dzieci trans” startuje kampania społeczna, mająca na celu szeroką edukację społeczeństwa na temat transpłciowości. Inicjatywa stowarzyszenia „My, Rodzice” i fundacji Równik Praw ma pokazać, że przyzwolenie na nienawistne wypowiedzi polityków i innych osób publicznych odbiera godność osobom transpłciowym i bezpośrednio zagraża ich życiu, dotykając też całe ich rodziny.

Brak akceptacji w najbliższym, rodzinnym otoczeniu, niechęć nauczycieli dotycząca używania wobec osób transpłciowych preferowanych imion i zaimków zgodnych z płcią odczuwaną, dyskryminacja w obszarze opieki zdrowotnej czy określanie transpłciowości w dyskursie publicznym „modą” lub „fanaberią” – to tylko przykładowe problemy, z którymi osoby trans spotykają się w codziennym życiu. Do tego dochodzi żmudny, kosztowny i wciąż od lat nieuregulowany w Polsce proces tranzycji prawnej, który wymusza konieczność sądowego pozwania rodziców w celu wprowadzenia zmian w dokumentach. Przy czym dla osób niebinarnych nawet ta droga pozostaje w naszym kraju niedostępna.

Akcja społeczna pod hasłem „My, Rodzice dzieci trans” to wyraz sprzeciwu wobec hejtowi skierowanemu w stronę osób transpłciowych i ich rodzin.

Czytaj więcej na: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/transplciowosc-my-rodzice-dzieci-trans