Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie informuje, że od 09.09.2021 w naszej instytucji będzie realizowany program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Celem oddziaływań korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest:

1. powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;

2. rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;

3. kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy
w rodzinie;

4. uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;

5. zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;

6. zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

7. uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

            Jednocześnie informujemy o całorocznej realizacji w naszej instytucji programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Celem działań psychologiczno – terapeutycznych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie jest zmiana nieprawidłowych związanych ze stosowaniem przemocy wzorców zachowań na konstruktywne oparte na szacunku i empatii w szczególności poprzez zwiększenie samoświadomości, samoregulacji, nabywanie, rozwijanie i utrwalanie prawidłowych wzorców komunikacji z osobami najbliższymi. W założeniu program ma doprowadzić do:

– brania odpowiedzialności za swoje uczucia i zachowanie,

– nauki kontroli emocjonalnej,

– rozwoju zachowań prospołecznych,

– rozpoznawania wzorców interakcji oraz nauki/rozwoju/utrwalenia konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, rozwijania umiejętności komunikacyjnych,

– rozwoju empatii oraz umiejętności przyjmowania cudzej perspektywy,

– rozwoju rozumowania moralnego.

Uczestnikami programu mogą być dorosłe osoby, które stosują przemoc w rodzinie i:

–  zgłaszają się samodzielnie lub są kierowane przez podmioty i instytucje,

– ukończyły program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie (nieobowiązkowo).

W programie nie mogą uczestniczyć:

– osoby z poważnymi zaburzeniami osobowości,

– osoby z zaburzeniami psychicznymi,

– osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków, które nie podjęły terapii odwykowej.