Pomoc psychologiczna dla uczniów na wyciągnięcie ręki.

Pomoc psychologiczna dla uczniów na wyciągnięcie ręki.

Od grudnia 2020 działa w naszej przychodni Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej
dla Dzieci i Młodzieży.

Stworzenie takiego ośrodka to odpowiedź na pogarszającą się kondycję psychiczną młodych ludzi.
Mają z nich korzystać uczniowie, którzy borykają się z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi,
ale nie wymagają interwencji psychiatry. W Ośrodku, bez skierowania, blisko miejsca zamieszkania, otrzymują oni pomoc ekspercką psychologa, psychoterapeuty czy terapeuty środowiskowego. Wsparcie jest udzielane w ramach świadczeń ambulatoryjnych lub wizyt i porad domowych. Umożliwia to zapewnienie pacjentom maksimum komfortu oraz poczucia bezpieczeństwa. Mogą z niego korzystać dzieci i młodzież, która jest objęta obowiązkiem szkolnym i nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych, do ukończenia 21. roku życia. Ośrodek pomaga także ich rodzinom lub opiekunom prawnym.– Specjaliści pracujący w naszym Ośrodku wspomagają w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, których doświadczają młodzi ludzie, aby dzieci mogły je lepiej zrozumieć i poradzić sobie z nimi. Nasi pacjenci otrzymują wsparcie emocjonalne, pomagamy im w rozwiązywaniu konfliktów, np. z rówieśnikami, rodzicami, w rozumieniu uczuć i problemów, których doświadczają, oraz uczymy nowych rozwiązań wobec pojawiających się problemów. Świadczymy również pomoc rodzinom w zakresie poprawy komunikacji, rozwiązywaniu problemów rodzinnych, zrozumieniu i radzeniu sobie ze szczególnymi sytuacjami rodzinnymi.Prócz zdiagnozowania problemu, specjaliści zajmują się szukaniem rozwiązań, pomocą oraz współpracą z opiekunami, szkołą czy specjalistycznymi placówkami. Dlatego specjaliści zapraszają do współpracy poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej i ośrodki interwencji kryzysowych, a także domy dziecka, szkoły, przedszkola i żłobki.
Z ośrodkiem można się kontaktować telefonując pod numer 62 730 38 75

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
POMOC

ul. Powstańców Wielkopolskich 31
63-500 Ostrzeszów
e-mail: kontakt@nzoz-pomoc.pl
tel. 62 730 38 75

Źródło : Przychodnia Pomoc Ostrzeszów
https://www.facebook.com/nzoz.pomoc