Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Motto: „ Niepełnosprawność to raczej kwestia psychiczna. Zastanawiam się, czy niepełnosprawni to ci, którzy mają pewne niedoskonałości natury fizycznej, czy też ludzie, którzy nie potrafią z nimi współgrać”

5 maja przypada Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Nie tylko w tym szczególnym dniu, ale także na co dzień pamiętajmy, że społeczeństwo jako wspólnota powinno stanowić integralną całość, niezależnie od rozmaitych ograniczeń występujących ze względu na wiek, pochodzenie czy stan zdrowia.

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz inicjatyw realizowanych na rzecz znoszenia barier z myślą o wszystkich uczestnikach życia społecznego, powinno być dla nas wszystkich priorytetowe.

Godnie żyć, to cieszyć się wszystkim, co nas otacza, rozumieć bodźce, które pochodzą z zewnątrz otoczenia, funkcjonować w społeczeństwie na równych prawach.

Godność, to także tolerancja. Tolerancja jest poszanowaniem cudzych poglądów, uczuć, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania, choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. Tolerancja, to poszanowanie każdego takim, jakim jest.

Stąd dzisiaj, w szczególny sposób, warto przypomnieć wszystkim o prawach osób z niepełnosprawnościami do równego uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego.

Wspólnie przy zaangażowaniu samych osób z niepełnosprawnościami, środowiska lokalnego, organizacji pozarządowych oraz organów publicznych czy instytucji jesteśmy w stanie stworzyć godne warunki do życia dla każdego z nas, wolnego od barier architektonicznych i mentalnych.

Niepełnosprawność nie może być przyczyną wykluczenia, marginalizowania i dyskryminacji żadnego człowieka.

Bądźmy społeczeństwem otwartym na ludzkie potrzeby, w którym każda osoba będzie pełnoprawnym uczestnikiem naszej społeczności.

Wydział Polityki Społecznej autor: Wydział Polityki Społecznej, RJ, ERW