„Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Przypominamy o kontynuacji  programu „Aktywny samorząd” moduł II – pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym /wieczorowym/ zaocznym.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie upływa 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w formie elektronicznej w systemie SOW.

https://sow.pfron.org.pl/logowanie

Szczegółowe informacje o programie „AKTYWNY SAMORZĄD” dostępne są na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/.