AKTYWNY SAMORZĄD 2022

Program „Aktywny Samorząd” 2022

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie przypomina, że od 01 marca 2022 roku można złożyć wnioski o dofinansowanie przez Internet, oszczędzając czas, nie wychodząc z domu i nie stojąc w kolejkach.

Moduły, obszary i zadania programu, które realizowane są w 2022 roku:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie nr 1 i 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie nr 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie nr 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • zadanie nr 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • zadanie nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Zadanie nr 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej; Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym:

 • w przypadku Modułu I i II – od 1 marca 2021 roku, elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia SOW

dwa terminy przyjmowania wniosków dla modułu II, pierwszy do 31 marca 2022 roku– dotyczy wniosków dla roku akademickiego 2001/2022 i drugi termin – do 10 października 2022 roku dla wniosków dot. roku akademickiego 2022/2023.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach modułu I przypada na 31 sierpnia 2022 roku

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 17, tel. 62 732 07 53

Program i procedury realizacji programu są dostępne na stronie: www.pfron.org.pl.