AKTYWNY SAMORZĄD 2021

Zadania w ramach Programu „Aktywny Samorząd” oraz terminy przyjmowania wniosków:

Moduł II  – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

od 1.03.2021 do 31.03.2021

od 1.09.2021 do 10.10.2021

Moduł I  – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.

OBSZAR A– likwidacja bariery transportowej:

zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności- do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu),

zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu),

zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym  usług tłumacza języka migowego),

zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób ze znacznym albo z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

OBSZAR B– likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku lub obu kończyn górnych),

zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku),

zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy),

zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lun osób  ze znaczny, stopniem niepełnosprawności).

OSZAR C- likwidacja barier w poruszaniu się:

zadanie 1  – pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia albo ze znacznym stopniem i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym),

zadanie 2  – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności),

zadanie 3  – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (dla osób ze stopniem niepełnosprawności),

zadanie 4  – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (dla osób ze stopniem niepełnosprawności),

zadanie 5  – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności –do 16 roku życia albo osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania)

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).

Infolinia SOW

800 889 777 (połączenie bezpłatne)