„ABC osoby z niepełnosprawnościami”

„ABC osoby z niepełnosprawnościami” to zbiór przepisów prawnych dotyczących wszelkich aspektów życia osób z niepełnosprawnościami – od orzekania o niepełnosprawności, poprzez opiekę zdrowotną, edukację, pracę, pomoc społeczną i wsparcie ze środków PFRON, po wszelkiego rodzaju ulgi i uprawnienia.

Dodatkowym atutem informatora jest zamieszczanie podstaw prawnych poszczególnych postanowień.

Informator redagowany jest przez Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu już po raz dziewiąty i na bieżąco uaktualniany.

Autorzy dążą, aby informacje zawarte w „ABC” docierały do jak najszerszego grona odbiorców,