Placówki udzielające pomocy psychologicznej

 1. PUNKT KONSULTACYJNY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

63-500 Ostrzeszów, ul. Pocztowa 2 (1 piętro), tel. 782 105 205

Termin spotkania ustalany telefonicznie

2. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POMOC,

Ul. Powstańców Wielkopolskich 31,

63-500 Ostrzeszów, telefon 62 730 38 75

         – psycholog,

         – psychiatra

3. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA,

ul. Generała Sikorskiego 19, 63-500 Ostrzeszów

tel. 62 732 03 67

Sekretariat 519 332 785

Dyrektor 519 332 786

Godziny otwarcia poradni:

 • Poniedziałek 6:00 – 18:00
 • Wtorek 6:00 – 16:00
 • Środa 6:00 – 18:00
 • Czwartek 6:00 – 18:00
 • Piątek 6:00 – 15:00

Formy pracy prowadzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrzeszowie

WCZESNA INTERWENCJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI
• diagnozowanie rozwoju małego dziecka,
• prognozowanie osiągnięć w nauce czytania i pisania,
• terapia pedagogiczna dla dzieci z nieharmonijnym rozwojem – wspieranie w osiągnięciu gotowości szkolnej,
• terapia psychologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju,
• udostępnianie rodzicom zestawów ćwiczeń usprawniających rozwój psychoruchowy,
• wczesna interwencja logopedyczna,
• porady i konsultacje

POMOC LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
• diagnozowanie (logopedyczne i neurologopedyczne),
• przesiewowe badania logopedyczne,
• terapia logopedyczna, w tym terapia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• porady i konsultacje

WSPIERANIE UCZNIÓW W PRZEZWYCIĘŻANIU TRUDNOŚCI DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH
• konsultacje i poradnictwo,
• diagnozowanie psychologiczne, pedagogiczne uczniów:
– z trudnościami w nauce (na każdym etapie edukacyjnym),
– w czytaniu, pisaniu i liczeniu,
– z trudnościami wychowawczymi,
• terapia psychologiczna dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowościowymi,
• terapia pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• zajęcia integrujące i poprawiające komunikację w grupie,
• zajęcia socjoterapeutyczne dla różnych grup wiekowych,
• neuroterapia (Biofeedback EEG i RSA),
• mediacje w szkole,
• zajęcia zespołowe z zakresu np. efektywnych metod uczenia się, walka ze stresem i inne (do uzgodnienia z Poradnią),
• warsztaty umiejętności psychologicznych dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

POMOC UCZNIOM SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYM
• wspieranie rozwoju emocjonalnego poprzez np.: wzmacnianie samooceny, radzenie sobie z krytyką, rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron,
• diagnozowanie i opiniowanie (wcześniejsze rozpoczęcie nauki szkolnej, opiniowanie indywidualnego programu lub toku nauki),
• porady i konsultacje.

DORADZTWO ZAWODOWE
• warsztaty dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej,
• warsztaty samopoznania dla młodzieży ( III i IV etap edukacyjny),
• diagnozowanie uczniów pod kątem doradztwa zawodowego (zainteresowania, uzdolnienia, temperament, możliwości),
• porady i konsultacje.

ZAPOBIEGANIE PATOLOGII SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJA
• diagnozowanie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi,
• diagnozowanie niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
• prowadzenie zajęć zespołowych oraz indywidualnych dla dzieci i młodzieży:
– z problemami adaptacyjnymi,
– z problemami emocjonalnymi,
– zagrożonych niedostosowaniem,
– zagrożonych uzależnieniem.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE DLA RODZICÓW
• porady i konsultacje indywidualne,
• psychologiczna terapia rodzin,
• spotkania z rodzicami z szeroko pojętego zakresu problemów edukacyjnych i wychowawczych, problemów uzależnień, postępowania z dzieckiem zdolnym, zagadnień związanych z rozwojem mowy, powodzeniem w nauce czytania i pisania, (szczegółowa tematyka do uzgodnienia),
• zajęcia warsztatowe „Praca nad kontaktem z dzieckiem – Troski, kompetencje, zasoby”,
• mediacje w sprawie dziecka,
• udostępnianie materiałów informacyjnych, zestawów ćwiczeń.

Informacje ze strony internetowej PPP w Ostrzeszowie http://poradniaostrzeszow.pl/oferta/

 • OŚRODEK DIAGNOSTYCZNO – TERAPUTYCZNY REMEDIUM,

ul. Harcerska 8, Ostrzeszów

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ, NFZ, Rejestracja tel. 62 730 10 78

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzona jest poradnia leczenia uzależnień (Ostrzeszów i Kępno), w których realizowane są profesjonalne programy terapii dla Osób zmagających się ze zniewoleniem (uzależnienia od substancji psychoaktywnych i hazard) oraz dla Osób z rodzin, w których istnieje problemem z nałogiem.

Oferta:

 • POMOC W POCZĄTKOWYM, NIERZADKO TRUDNYM, OKRESIE UTRZYMANIA ABSTYNENCJI
 • TERAPIA INDYWIDUALNA
 • TERAPIA GRUPOWA
 • WARSZTATY TERAPEUTYCZNE
 • TERAPIA DLA CZŁONKÓW RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEŻNIENIA

Dla osób, które nie chcą korzystać z usług realizowanych w ramach NFZ lub nie są w stanie zgłaszać się w godzinach pracy poradni leczenia uzależnień, możliwość skorzystania z pomocy w Prywatnej Praktyce.

PSYCHOTERAPIA – PRYWATNE GABINETY

Podstawową ofertą terapeutyczną jest indywidualna psychoterapia osób dorosłych, dzieci, młodzieży, rodzin i par. Specjaliści proponują również poradnictwo psychologiczne oraz interwencję w kryzysie.

Klienci mogą liczyć na specjalistyczne wsparcie w:

 • depresjach,
 • zaburzeniach nastroju,
 • stanach lękowych,
 • uzależnieniach,
 • schizofrenii,
 • stanach związanych z otępieniem i procesem starzenia się,
 • zaburzeniach odżywiania,
 • zaburzeniach zachowania,
 • kryzysach wywołanych stresem, itp.

– nerwice,

– stany depresyjne i lękowe

– brak satysfakcji w życiu

– problemy emocjonalne

– i inne

Pomoc dla rodziców, dzieci, jak również całych rodzin w przezwyciężaniu trudności i problemów rozwojowych, kryzysów.

Diagnostyka i leczenie różnych zaburzeń, między innymi wówczas, gdy występują:

-problemy wychowawcze,

-agresja,

-zaburzenia snu,

-zaburzenia lękowe ,

-moczenie nocne,

-zaburzenia zachowania i emocji,

-nerwice,

-fobie,

-tzw. ADHD,

-zespoły stresu pourazowego,

-trudności szkolne, itp.

Terapia dla par i małżeństw, które przeżywają kryzys w związku, trudności i konflikty, a także chcą w sposób bezpieczny wyrażać swoje potrzeby i uczucia. Pomoc rodzinom w przełamywaniu barier komunikacyjnych i emocjonalnych oraz towarzyszenie w inicjowaniu konstruktywnych zmian u wszystkich jej członków, tak dorosłych, jak i dzieci.

Dla osób chcących korzystać z pomocy poza poradnią leczenia uzależnień lub stacjonarnym ośrodkiem odwykowym proponuje się udział w terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Na bazie kilkunastoletniego zawodowego doświadczenia spotkań z Osobami zmagającymi się z uzależnieniami/zniewoleniem oraz członkami ich rodzin, a także w zgodzie z odkrywanym Sensem, również w roli psychologa, zostało wypracowane własne rozumienie pracy terapeutycznej. Ogniskuje się ono, między innymi, na założeniach, że człowiek jest Osobą łączącą w sobie wymiar materii (ciała) i ducha, potrzebującą na drodze do poznania Sensu i Prawdy, spotkania z drugim człowiekiem, w którym ma szansę odkrywać dla siebie Źródło Wolności, a tym samym nieustannej zmiany w życiu.

Specjaliści starają się dopasować tak godziny spotkań, jak i sposób oddziaływań terapeutycznych. Łączy się terapię indywidualną z pracą z rodziną lub parą.

Jacek Gorzelanny  psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień, tel. 695 406 765

Aleksandra Urban psycholog, tel. 785 922 372

Remigiusz Kowalski, psychotraumatolog, tel. 607 245 387

Iryna Strilkova psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, tel. 791 756 372

Patrycja Karwan-Makosch,psycholog, terapeutka sytemowa, specjalistka z zakresu pedagogiki traumy, tel. 603 935 059

Donata Dudziak, Donata Dudziak, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji, tel. 661063836

Informacje ze strony internetowej Remedium: