Podział środków na rehabilitację osób niepełnosprawnych – 2023

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2023 roku. Pula środków PFRON w 2023 roku dla powiatu ostrzeszowskiego wynosi 5 046 578 złotych, z czego 139 000 złotych przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a 4 907 578 złotych – na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

Czytaj więcej

Kampania Państwowej Komisji ds. Pedofilii „#Rozmawiaj#Reaguj”

Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy. Istotą pierwszej kampanii społecznej Państwowej Komisji jest rozbudzenie w dorosłych,
w szczególności w opiekunach dzieci i młodzieży świadomości i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań
w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.
W szczególności, celem jest odbarczenie dzieci z poczucia winy i wstydu oraz zapobieganie ponownemu zranieniu po ujawnieniu sprawy. Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

Czytaj więcej

Community

Nie ma żadnych postów

Culture

Nie ma żadnych postów

Sport

Nie ma żadnych postów

Relax

Nie ma żadnych postów