Aktywny Samorząd 2020 – wnioski

Wnioski NALEŻY składać w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW. W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.
 
Do każdego wniosku należy dołączyć oświadczenie RODO – pobierz załącznik.
 
MODUŁ I 
Obszar A zadanie 1 – Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – narządy ruchu
1. Wniosek obszar A zadanie 1

2. Zaświadczenie lekarskie
3. Zaświadczenie o zatrudnieniu

Obszar A zadanie 2 i 3 – Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – narządy ruchu
1. Wniosek obszar A zadanie 2,3 
2. Zaświadczenie lekarskie dla osób z dysfunkcją ruchu
3. Zaświadczenie o zatrudnieniu
4. Oświadczenie o konieczności pomocy z usług tłumacza migowego
 
Obszar A zadanie 4 – Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B  
1. Wniosek obszar A zadanie 4
2. Zaświadczenie lekarskie
 
Obszar B zadanie 1,3,4 – Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz programowania
1. Wniosek obszar B zadanie 1,3,4
2. Zaświadczenie lekarskie dla osób z dysfunkcją słuchu
3. Zaświadczenie lekarskie dla osób z dysfunkcją wzroku
4. Zaświadczenie lekarskie dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych
  
Obszar B zadanie 2 – Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu i oprogramowania
1. Wniosek obszar B zadanie 2
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu.
Obszar B zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
1. Wniosek obszar B zadanie 5
 
 Obszar C zadanie 1 – Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
1. Wniosek obszar C zadanie 1
2. Zaświadczenie lekarskie
3. Zaświadczenie o zatrudnieniu
 
Obszar C zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
1. Wniosek obszar C zadanie 2
2. Zaświadczenie o zatrudnieniu
 
Obszar C zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązanie techniczne
1. Wniosek obszar C zadanie 3
2. Zaświadczenie lekarskie
3. Oferta specyfikacji i kosztorysu do protezy
 
Obszar C zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
1. Wniosek obszar C zadanie 4
2. Zaświadczenie lekarskie
Obszar C zadanie 5 – Pomoc w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
1. Wniosek obszar C zadanie 5

2. Zaświadczenie lekarskie
3. Zaświadczenie o zatrudnieniu
 
Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprrzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 

1. Wniosek obszar D
2. Oświadczenie o poniesionych kosztach
3. Zaświadczenie o zatrudnieniu
 
MODUŁ II – STUDENT
1. Wniosek 
2. Oświadczenie o ilości semestrów
3. Zaświadczenie z uczelni
4. Zaświadczenie o zatrudnieniu.
 
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku